Xếp Toán – Cộng Trừ

150,000 120,000

Số người chơi: 2 – 6 người
Số người chơi lý tưởng: 4 người
Thời gian chơi: 15 phút
Độ tuổi: 6+