What do dog memes ?

750,000 599,000

  1. Số Người Chơi: 3-20 người chơi
  2. Số người chơi phù hợp nhất: 4-12 người
  3. Thời gian chơi: 30-90 phút
  4. Độ tuổi phù hợp: 16+

còn 10 hàng