Vương quốc hùng mạnh – Dominion

1,150,000

Số người chơi: 2 – 4 người
Số người chơi lý tưởng: 2 – 4 người
Thời gian chơi: 30 phút
Độ tuổi: 13+