Unstable Unicorns

350,000 229,000

Số người chơi: 2 – 8 người
Số người chơi lý tưởng: 4 – 5 người
Thời gian chơi: 30 – 45 phút
Độ tuổi: 14+

còn 10 hàng