Tam Quốc Sát – Quốc Chiến

540,000 480,000

Số người chơi: 4 – 12 người
Số người chơi lý tưởng: 6 – 8 người
Thời gian chơi: 30 – 60 phút
Độ tuổi: 10+