Odd – Phiên bản tiếng Việt

400,000 350,000

Số người chơi: 4 – 30 người
Số người chơi lý tưởng: 6 – 8 người
Thời gian chơi: 30 phút
Độ tuổi: 18+