Monopoly: Game of Thrones

350,000 229,000

Số người chơi: 4 – 6 người
Số người chơi lý tưởng: 2 – 6 người
Thời gian chơi: 60 phút
Độ tuổi: 18+

còn 10 hàng