Mèo Nổ – Exploding Kittens

150,000 129,000

  • Số người chơi: 2 – 5 người
  • Số người chơi lý tưởng: 4 – 5 người
  • Thời gian chơi: 15 phút
  • Độ tuổi: 7+

còn 10 hàng