Ma Sói Ultimate Deluxe (Việt Hoá)

180,000 159,000

Số người chơi: 5 – 75 người
Số người chơi lý tưởng: 11 – 15 người
Thời gian chơi: 30 – 90 phút
Độ tuổi: 8+

còn 10 hàng