Ma Sói One Night

95,000 69,000

Số người chơi: 3 – 10 người
Số người chơi lý tưởng: 6 – 8 người
Thời gian chơi:10 phút
Độ tuổi: 10+

còn 10 hàng