Ma Sói Mini

60,000 39,000

Số người chơi: 8 – 22 người
Số người chơi lý tưởng: 11 – 15 người
Thời gian chơi: 30 phút
Độ tuổi: 10+