Exploding Kittens – Mèo Nổ phiên bản 18+

150,000 129,000

Số người chơi: 2 – 5 người
Số người chơi lý tưởng: 4 – 5 người
Thời gian chơi: 18 – 20 phút
Độ tuổi: 18+

còn 10 hàng