Bom Lắc

180,000 160,000

Số người chơi: 6 – 50 người
Số người chơi lý tưởng: 6 người
Thời gian chơi: 10 – 20 phút
Độ tuổi: 8+