Bộ 3 Ma Sói

390,000 310,000

Số người chơi: 8 – 28 người
Số người chơi lý tưởng: 6 – 8 người
Thời gian chơi: 10 – 40 phút
Độ tuổi: 8+