Bài UNO Mattel

120,000

Số người chơi: 2 – 10 người
Số người chơi lý tưởng: 4 – 6 người
Thời gian chơi: 30 phút
Độ tuổi: 6+