Bài Ma Sói Character

150,000 119,000

Số người chơi: 8 – 40 người
Số người chơi lý tưởng: 11 – 15 người
Thời gian chơi: 30 phút
Độ tuổi: 10+