Bài Bang! (Việt Hóa) – Kịch Chiến Viễn Tây

200,000 180,000

Số người chơi: 4 – 7 người
Số người chơi lý tưởng: 7 người
Thời gian chơi: 20 – 40 phút
Độ tuổi: 8+