Bài Bang Dodge City

180,000 50,000

Số người chơi: 4 – 8 người
Số người chơi lý tưởng: 7 người
Thời gian chơi: 20 – 40 phút
Độ tuổi: 8+