Avalon – Truyền thuyết vua Arthur

129,000 119,000

Số người chơi:5 – 10 người
Số người chơi lý tưởng:7 – 8 người
Thời gian chơi:30 phút
Độ tuổi:12+

còn 10 hàng