Aquarius – Năm yếu tố thần kỳ

130,000 100,000

Số người chơi: 2 – 5 người
Số người chơi lý tưởng: 4 người
Thời gian chơi: 20 phút
Độ tuổi: 5+